Het Mondriaan Structures Fund

De doelstelling van het fonds is het behalen van een gemiddeld rendement dat minimaal gelijk is aan het rendement op de aandelenmarkt, echter met een lager risico. Het fonds belegt in gestructureerde beleggingsproducten met een voorwaardelijke hoofdsomgarantie (Structures).

Gestructureerde producten

De Structures waarin het fonds belegt, bieden een relatief hoog rendement ten opzichte van het risico dat wordt gelopen. Deze Structures worden in opdracht van de beheerder op maat gemaakt voor het fonds. De beheerder heeft ruime kennis en ervaring in het selecteren en beheren van deze Structures. Dit leidt tot goede voorwaarden in combinatie met lage kosten.

Spreiding

Het fonds biedt de mogelijkheid deel te nemen in een gespreide beleggingsportefeuille van Structures. Door spreiding wordt risico verlaagd. Toevoeging van het fonds aan een traditionele gespreide beleggingsportefeuille biedt diversificatievoordelen. Het verwachte rendement wordt verhoogd, zonder dat dit ten koste gaat van een hoger risico of het risico wordt verminderd zonder dat dit ten koste gaat van het verwachte rendement.

Over Mondriaan Structures Fund

Het fonds is opgericht op 1 januari 2018 en is een fonds voor gemene rekening. Stichting Mondriaan Structures Fund is de juridisch eigenaar van het fondsvermogen. Het beheer wordt uitgevoerd door Mondriaan Asset Management B.V.

Contact

Amstelplein 48
1096 BC AMSTERDAM
info@mondriaanstructures.com