Beleggen in het Mondriaan Structures Fund staat open voor zowel professionele als niet-professionele beleggers en is beschikbaar voor particuliere beleggers, stichtingen en verenigingen, vennootschappen en institutionele beleggers. De minimale participatiegrootte bedraagt EUR 100.000.

Toe- en uittredingskosten
0,50% van de waarde van de participatie

Management Fee
0,06% van de Netto Vermogenswaarde per maand

Overige kosten
0,20% van de Netto Vermogenswaarde op jaarbasis

Performance Fee
Geen

Toetreden tot het Mondriaan Structures Fund kan op twee manieren:

1. Direct bij het fonds door middel van inschrijving in het participantenregister van het fonds. Hiertoe is een volledige invulling en ondertekening van het toetredingsformulier noodzakelijk.

Het wordt aangeraden het formulier te openen in Adobe Reader of Google Chrome

2. Naast directe toetreding door inschrijving in het participantenregister is het mogelijk via een beleggingsrekening bij een financiële instelling deel te nemen.

Een mutatie doorgeven aan het Mondriaan Structures Fund kan op twee manieren:

1. Bij een mutatie aan een directe participatie bij het fonds, zowel een uitgifte of (gedeeltelijke of volledige) inkoop aan Mondriaan Structures Fund of bij een nieuw adres, telefoonnummer of een andere wijziging, is een volledige invulling en ondertekening van het mutatieformulier noodzakelijk.

Het wordt aangeraden het formulier te openen in Adobe Reader of Google Chrome 

2. Neemt u deel via een beleggingsrekening bij een financiële instelling, geef dan uw mutatie door aan uw financiële instelling.

Voor extra toelichting over het Mondriaan Structures Fund kan een afspraak met de beheerder worden opgezet.

Amstelplein 48, 1096 BC, AMSTERDAM
+31 20 755 8225
+31 20 691 6122
info@mondriaanstructures.com