Aanpassing methodiek ex post controle waardering gestructureerde beleggingsproducten

  Nieuws

For English see below.

Maandelijks wordt een ex post controle uitgevoerd op de waardering van de gestructureerde beleggingsproducten in de beleggingsportefeuille van het Mondriaan Structures Fund. In het Prospectus (paragraaf 8.5 Waardering van de activa) is als methodiek opgenomen dat de gebruikte waardering die aangeleverd wordt door de uitgevende instelling van een gestructureerd beleggingsproduct, wordt vergeleken met de middelste waarde van drie opgevraagde waarderingen bij drie alternatieve uitgevende instellingen. Deze methodiek leverde operationele problemen op. Wij zijn daarom overgestapt op een alternatieve methodiek.

Deze nieuwe methodiek houdt in dat ex post controle op de waardering van de gestructureerde beleggingsproducten wordt uitgevoerd op basis van de waarderingstool in Bloomberg. Deze tool maakt gebruik van algemene marktdata. Het voordeel van deze methodiek is dat:

  • het een onafhankelijke waardering is;
  • de controle wordt gebaseerd op marktgegevens en dus het marktgemiddelde;
  • wij niet meer afhankelijk zijn van derden.

De wijziging van de controlemethodiek op de waardering van de gestructureerde beleggingsproducten wordt in de eerstvolgende update van het Prospectus opgenomen.

 

Adjustment of ex post control method of the valuation of the Structures Investment Products

On a monthly basis an ex post control is performed on the valuations of the Structured Investment Products in the investment portfolio of the Mondriaan Structures Fund. The Prospectus (section 8.5 Valuation of Assets) includes the control methodology:  The valuation, which is provided by the issuer of the Structured Investment Product, is compared to the mid-point of three requested valuations from three alternative issuers. This method led to operational issues. We therefore switched to an alternative method.

In the new method the ex post control of the provided valuation of the Structured Investment Product is based on the pricing tool in Bloomberg. This tool makes use of general market data. The advantages of this method are:

  • An independent valuation;
  • The control is based on market data and thus the market average;
  • Independent of third parties.

The adjustment of the control method on the valuation of the Structured Investment Products will be included in the next update of the Prospectus.