Om inzicht te geven in de wijze waarop het Mondriaan Structures Fund wordt beheerd, zijn een prospectus met fondsvoorwaarden, een Brochure en een Essentiële Informatiedocument opgesteld. Hierin wordt uitgebreide informatie gegeven over onder meer de structuur, de uitgifte en inkoop van participaties, het beheer, de kosten en de risico’s. Wij adviseren u dringend om alle beschikbare informatie grondig te bestuderen alvorens te participeren in het Mondriaan Structures Fund.

Amstelplein 48, 1096 BC, AMSTERDAM
+31 20 755 8225
+31 20 691 6122
info@mondriaanstructures.com