Het beschermingsniveau is een vooraf bepaald niveau van de onderliggende waarde dat bepaalt of de uitgevende instelling op de einddatum de volledige nominale waarde aflost. Dit beschermingsniveau is een percentage van de startkoers van de onderliggende waarde. Noteert de onderliggende waarde op alle afgesproken peildata op of boven het beschermingsniveau, dan geldt de hoofdsomgarantie en wordt op de einddatum de nominale waarde van het product afgelost. Noteert de onderliggende waarde op tenminste één peildatum onder het beschermingsniveau, dan vervalt de voorwaardelijke garantie. In dat geval loopt de waarde van het product mee met de koers van de onderliggende waarde.

Het Market Stability Fund streeft naar een risico dat lager is dan het risico van een rechtstreekse aandelenbelegging. Om die reden wordt binnen het Fund alleen belegd in producten met een initiële buffer tot het beschermingsniveau van ten minste 40%. Het maximale beschermingsniveau per product is dus gelijk aan 60% van de startwaarde. Dit betekent dat als de onderliggende waarde op de peildata niet meer dan 40% is gedaald, op de einddatum de nominale waarde wordt uitgekeerd.

Amstelplein 48, 1096 BC, AMSTERDAM
+31 20 755 8225
+31 20 691 6122
info@mondriaanstructures.com