MSF Asset Management spant zich in om uw belangen zo goed en zorgvuldig mogelijk te behartigen. Mocht u ondanks deze zorgvuldigheid een klacht hebben over de dienstverlening van MSF Asset Management, dan kunt u gebruik maken van de klachtenprocedure.

U kunt uw klacht (onder vermelding van naam, adres en telefoonnummer waaronder u bereikbaar bent) schriftelijk kenbaar maken aan de Compliance Officer van MSF Asset Management door te mailen naar “info@marketstabilityfund.com”. U kunt uw klacht ook schriftelijk kenbaar maken door een brief, voorzien van postzegel, te sturen naar:

MSF Asset Management

T.a.v. de heer I. van Wees 

Amstelplein 48

1096 BC Amsterdam

De klacht wordt door de directie en/of de Compliance Officer in behandeling genomen. U ontvangt binnen 15 dagen een eerste schriftelijke reactie.

Heeft u onze klachtenprocedure doorlopen en bent u niet tevreden met de uitkomst? Dan kunt u terecht bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Het Kifid is een onafhankelijke organisatie die klachten behandelt over financiële producten en diensten. MSF Asset Management is aangesloten bij het Kifid.

Op www.kifid.nl kunt u online uw klacht indienen. U kunt dit ook downloaden en per post versturen. Stuur uw klacht binnen één jaar nadat u de klacht bij ons heeft ingediend óf binnen drie maanden nadat u het definitieve antwoord van de directie heeft ontvangen in. Doet u dit niet, dan is het mogelijk dat Kifid uw klacht niet in behandeling neemt. Het Kifid kijkt of u en MSF Asset Management uw klacht via bemiddeling kunnen oplossen. Zo niet, dan doet de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening een uitspraak in uw klacht. Bent u het niet eens met deze uitspraak? Dan kunt u uw klacht in bepaalde gevallen voorleggen aan de Commissie van Beroep.

Amstelplein 48, 1096 BC, AMSTERDAM
+31 20 755 8225
+31 20 691 6122
info@marketstabilityfund.com