Voorafgaand aan de startdatum wordt de coupon vastgesteld. De coupon kan door de uitgevende instelling zowel gegarandeerd worden of alleen onder bepaalde voorwaarden worden uitgekeerd. Een voorwaardelijke coupon is hoger dan een gegarandeerde coupon. In dat geval geldt dat als de onderliggende waarde op een peildatum niet onder een vooraf bepaald percentage van de startkoers sluit (coupon barrier) de coupon wordt uitgekeerd.

Het Market Stability Fund legt veel nadruk op behoud van de hoofdsom en daardoor ligt het beschermingsniveau doorgaans lager dan de coupon barrier. De coupon barrier ligt doorgaans tussen de 60% en 80% van de startwaarde. Vaak wordt gekozen voor een memory coupon. Dit betekent dat, als een voorwaardelijke coupon wordt uitgekeerd, ook eventueel eerder gemiste coupons worden uitgekeerd.

Amstelplein 48, 1096 BC, AMSTERDAM
+31 20 755 8225
+31 20 691 6122
info@mondriaanstructures.com