Geactualiseerd Prospectus

  Nieuws

Graag vragen wij uw aandacht voor bijgaand geactualiseerd prospectus van het MONDRIAAN STRUCTURES FUND. De belangrijkste wijzigingen zijn:

 • Afkortingen en Paragraaf 5.5 Prime Brokers
  • Goldman Sachs Bank Europe SE wordt niet langer benoemd en vervangen door ‘andere financiële instellingen.
 • Paragraaf 3.3 en paragraaf 7.5 – Beleggingsbeleid
  • Liquiditeiten die niet bestemd zijn ter afdekking van verplichtingen uit hoofde van derivaten kunnen worden aangehouden in overheidsobligaties met een maximale looptijd van 12 maanden.
 • Paragraaf 7.5 – Risico’s betreffende het beleggingsbeleid
  • Derivaten die het renterisico verlagen mogen worden toegepast
  • Restricties in verban met het tegenpartijrisico gelden ten opzichte van het Fondsvermogen

Bovenstaande wijzigingen zijn per 16 december 2022 doorgevoerd. Het gewijzigde Prospectus kunt u hier vinden.

Recent Posts

Leave a Comment