Het Market Stability belegt in Gestructureerde Beleggingsproducten met een voorwaardelijke hoofdsomgarantie. Het rendement is afhankelijk van de koersontwikkeling van een bepaalde onderliggende waarde, doorgaans een aandelenindex of een combinatie van aandelenindices. De producten bieden een kans op een relatief hoge coupon over de nominale waarde tijdens of aan het einde van de looptijd in combinatie met een voorwaardelijke bescherming van de nominale waarde. Dit betekent dat, zolang het vooraf bepaalde beschermingsniveau niet is doorbroken, de volledige nominale waarde wordt uitgekeerd. Het beschermingsniveau is een percentage van de startkoers van de onderliggende waarde.

De producten bestaan steeds uit vastrentende instrumenten in combinatie met een OTC-derivaat. Het Fonds kan direct beleggen in een product die de twee bouwstenen combineert (“structured notes”), maar kan ook rechtstreeks beleggen in de onderliggende bouwstenen.

Amstelplein 48, 1096 BC, AMSTERDAM
+31 20 755 8225
+31 20 691 6122
info@mondriaanstructures.com