De looptijd van de Gestructureerde Beleggingsproducten waarin het Fonds belegt, ligt doorgaans tussen één en vijf jaar. Voor elk Gestructureerd Beleggingsproduct geldt een maximale looptijd van 10 jaar. Het is mogelijk dat Gestructureerde Beleggingsproducten vroegtijdig worden afgelost of dat de oorspronkelijke looptijd wordt verlengd.

Contact