Performance sinds start (1 januari 2018)

In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.In onderstaand tabel wordt de koersontwikkeling van het Mondriaan Structures Fund weergegeven. Om de koersontwikkeling van het Mondriaan Structures Fund in perspectief te plaatsen, zijn tevens de geïndexeerde koersontwikkelingen van de Euro STOXX 50-index, de MSCI ACWI-index (inclusief netto dividenden) en de Euro Broad Investment Grade Bond-index weergegeven.

Mondriaan Structures Fund Indices aandelen  Index Obligaties 
Net Asset Value Performance EuroStoxx50 MSCI All Countries world EURO Broad Investment-Grade
01-01-2018 € 100,00
31-12-2018 € 96,65 -3,35% -12,03% -4,85% 0,45%
31-12-2019 € 119,76 23,91% 28,2%  28,93% 5,99%
31-12-2020 € 121,48 1,44% -3,21% 6,65% 4,09%
31-12-2021 € 129,40 6,52% 23,34%  27,54% -2,86%
31-12-2022 € 129,78 0,29% -9,49% -13,01% -17,17%
31-12-2023 € 145,29 11,95% 22,23% 18,06% 7,25%
26-02-2024 € 147,83 1,75% 7,99% 7,04% -1,17%
Sinds 1 jan 2018 47,83% 60,88% 83,44% -5,48%

In onze Factsheet wordt maandelijks ingegaan op onze koersontwikkeling, performance en de beleggingsportefeuille van het fonds.

In het bijgevoegde bestand worden de historische koersen van Mondriaan Structures Fund weergegeven per einde week en einde maand genoteerd per de eerstvolgende werkdag sinds 1 januari 2018.

Resultaten maandelijkse berekeningen van de prestatiescenario’s op basis van wettelijk voorgeschreven rekenregels uit Gedelegeerde Verordening (EU) 2021/2268

Amstelplein 48, 1096 BC, AMSTERDAM
+31 20 755 8225
+31 20 691 6122
info@mondriaanstructures.com