Het Mondriaan Structures Fund spreidt het Fondsvermogen over meerdere Gestructureerde Beleggingsproducten. Deze kunnen verschillen in uitgevende instelling, onderliggende waarde, looptijd, start- en einddatum en/of andere productkenmerken. Hierdoor wordt het risico verder verlaagd. Het Fondsvermogen zal doorgaans bestaan uit circa 30 verschillende Gestructureerde Beleggingsproducten waarbij het minimumaantal Gestructureerde Beleggingsproducten gelijk is aan 20. Daarnaast zal een Gestructureerd Beleggingsproduct bij aanschaf nooit meer dan 10% van het totale Fondsvermogen uitmaken.

Amstelplein 48, 1096 BC, AMSTERDAM
+31 20 755 8225
+31 20 691 6122
info@mondriaanstructures.com