Het Market Stability Fund belegt in een goed gespreide portefeuille bestaande uit Gestructureerde Beleggingsproducten met een voorwaardelijke hoofdsomgarantie. Deze producten bieden een relatief hoog rendement afgezet tegen het risico. Door spreiding over meerdere producten met verschillende kenmerken (zoals verschillende uitgevende instellingen, looptijden en start- en einddata) wordt het risico verlaagd. Door actief beheer en risicomanagement worden risico’s verder beperkt en het rendement geoptimaliseerd. De Gestructureerde Beleggingsproducten worden afgestemd op de doelstellingen van het fonds en op de op dat moment geldende marktomstandigheden. Deze worden op maat gemaakt door Investment Banks. De beheerder heeft ruime kennis van en veel ervaring in het selecteren van producten die een aantrekkelijk risico-rendementsprofiel opleveren. Daarnaast zijn er goede en langdurige relaties met de uitgevende instellingen. Dit leidt tot goede voorwaarden in combinatie met lage kosten.

In het dropdown menu onder Strategie treft u beknopt de invulvariabelen en onze beleggingsrestricties. Onze strategie en beleggingsbeleid wordt uitgebreid in onze Prospectus beschreven. Wij adviseren u dringend om alle beschikbare informatie grondig te bestuderen alvorens te participeren in het Market Stability Fund.

Amstelplein 48, 1096 BC, AMSTERDAM
+31 20 755 8225
+31 20 691 6122
info@mondriaanstructures.com