Structured notes worden doorgaans uitgegeven door grote, internationaal opererende financiële instellingen. De uitgevende instelling is verantwoordelijk voor de uitbetaling van de coupons en voor de uitbetaling van de waarde op de einddatum. Om het tegenpartij risico te beperken, zal voornamelijk belegd worden in Structured notes uitgegeven door wereldwijde systeembanken.

Als de belegging plaatsvindt in een afzonderlijk derivaat en een vastrentend instrument, gelden strikte voorwaarden. Minimaal 50% van de obligatieportefeuille zal bijvoorbeeld bestaan uit staatsobligaties. De derivatenposities worden alleen afgesloten bij een Broker met een, bij afsluiten, “investment grade” credit rating.

Amstelplein 48, 1096 BC, AMSTERDAM
+31 20 755 8225
+31 20 691 6122
info@mondriaanstructures.com