Het Mondriaan Structures Fund noteert in euro’s. Het is mogelijk om ook in andere valuta’s dan euro’s te beleggen om te kunnen profiteren van de betere voorwaarden die dit kan bieden in combinatie met een mogelijke stijging van de betreffende valuta ten opzichte van de euro. Dit beperkt zich tot grote wereldvaluta’s. Vanwege het risicoprofiel van het Mondriaan Structures Fund zal het belang in euro’s minimaal gelijk zijn aan 50%.

Amstelplein 48, 1096 BC, AMSTERDAM
+31 20 755 8225
+31 20 691 6122
info@mondriaanstructures.com