De Gestructureerde Beleggingsproducten hebben een vaste maximale looptijd. Meestal wordt gekozen voor een variant waarbij onder bepaalde voorwaarden een vervroegde aflossing plaatsvindt. Dit leidt tot een hogere coupon. Er wordt dan een zogenaamde autocall barrier bepaald. De autocall barrier is een percentage van de startkoers van de onderliggende waarde en bepaalt of de uitgevende instelling het product vervroegd tegen 100% van de nominale waarde aflost. Op elke peildatum wordt gekeken hoe de onderliggende waarde noteert ten opzichte van de autocall barrier. Als de koers van de onderliggende waarde op dat moment op of boven de autocall barrier sluit, eindigt het product en wordt de nominale waarde uitbetaald, samen met de eventuele coupon(s). De autocall barrier ligt doorgaans tussen 90% en 100% van de startkoers van de onderliggende waarde en kan per peildatum verschillend zijn.

Amstelplein 48, 1096 BC, AMSTERDAM
+31 20 755 8225
+31 20 691 6122
info@mondriaanstructures.com